Czujki – rodzaje i zastosowanie

Czujniki są dzisiaj niezbędnym elementem systemów alarmowych. Część z nich dedykowana jest systemom  monitoringu i ma uczestniczyć w procesie ochrony naszego mienia, inne z kolei mają za zadanie chronić nasze zdrowie i życie. Decydując się na zakup, któregoś z urządzeń z tej grupy powinniśmy poznać najpierw ich zastosowanie.

Czujka – czym jest?

Czujka jest urządzeniem, które w wnętrzu posiada sensor zwany czujnikiem. Jest ona częścią systemu alarmowego. Ma za zadanie wykrywać obiekty, zjawiska i parametry fizyczne w otaczającej ją przestrzeni. Sygnał pochodzący z czujki wysyłany jest do centrali, która odbiera istotne parametry, po czym uruchamia funkcje alarmowania i elementy wykonawcze.

Rodzaje czujek do domu

Jednym z najczęściej używanych rodzajów czujników do domu jest czujka ruchu PIR. Czujki tego typu wykrywają ruch oraz rejestrują temperaturę otoczenia. Aby czujnik został włączony urządzenie musi zarejestrować nie tylko obecność obiektu o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego, ale także przemieszczanie się go względem otoczenia o innej temperaturze. Niestety tego typu czujki są narażone na fałszywe alarmy wszelkiego rodzaju, na przykład przy włączeniu dmuchawy z ciepłym powietrzem czujka ruchu PIR może potraktować to jako ruch. Więcej na temat czujek można znaleźć na https://www.fonex.pl/kategorie/czujki-13.html

Czujka zalania wodą

Innym rodzajem czujek jest czujka zalania wodą. Występuje w pomieszczeniach z głównym zaworem wody, łazienkach i kuchniach. Montuje się ją najczęściej przy podłodze. Urządzenie tego typu posiada sondę, która zbudowana jest z dwóch elektrod. Jeśli obie elektrody zostaną zalane czujka wykrywa przepływ prądu i uruchamia się alarm. Nie chroni to niestety przed samym zalaniem, ale pozwala zminimalizować jego skutki.

Czujki dymu i gazów palnych

Najpopularniejszym rodzajem czujki jest optyczna czujka dymu. Jest to bardzo przydatny typ urządzenia, dzięki któremu możemy chronić nasze zdrowie, ale także życie. Tego rodzaju czujka emituje światło, najczęściej podczerwień i posiada wbudowany odbiornik tego samego światła. Kiedy dym znajdzie się w zasięgu światła czujki zostaje ono odbite w taki sposób, że trafi do umieszczonego wewnątrz urządzenia odbiornika, tym samym wywołując alarm. Jeśli chcemy czuć się bezpiecznie w naszym domu zamontowanie czujki dymu to obowiązek. Innym rodzajem czujek są czujki gazów palnych oraz czadu. Posiadają one wbudowane wyspecjalizowane detektory, które wykrywają konkretne gazy palne. Zamontować powinniśmy je zgodnie z zaleceniami producenta, niektóre gazy są lżejsze od innych. Na przykład czujkę metanu powinniśmy zamontować wysoko, ponieważ jest on cięższy od powietrza natomiast czujkę propan-butanu nisko, gdyż jest on lżejszy. Czujkę czadu zazwyczaj montujemy metr lub półtora metra nad podłogą.

Related Posts