Pomoc finansowa państwa przy zakupie urządzeń dla niepełnosprawnych

Koszt zakupu urządzeń dla niepełnosprawnych to dla wielu osób duże obciążenie finansowe. Nawet gdy chodzi o jednostki samorządowe, jest to znaczący wydatek. Na szczęście można ubiegać się o pomoc finansową państwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jaki sposób?

Czym jest PFRON?

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od kilku lat realizuje on program „Wyrównywanie różnic między regionami” w ramach którego ubiegać się można o dofinansowania do zakupu urządzeń dla niepełnosprawnych. Wnioskodawcą może być zarówno sama niepełnosprawna osoba, jak i obiekty użyteczności publicznej, w których prowadzona jest rehabilitacja od minimum dwóch lat, placówki edukacyjne lub zdrowotne.

W przypadku osób do 16 roku życia, aby wnioskować wystarczy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, gdy powyżej 18 roku życia to wnioskodawca musi mieć znaczny, umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności.

Wnioskować można gdy jest się właścicielem budynku lub wieczystym użytkownikiem. W przypadku osób niebędących właścicielem nieruchomości potrzebna jest zgodna właściciela na wprowadzenie zmian, tj. prace remontowe mające na celu likwidację barier architektonicznych.

Składanie wniosków o dofinansowanie do urządzeń dla niepełnosprawnych

Składanie wniosków o dofinansowanie odbywa się w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR-ach) podlegających pod dany okręg lub w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie w swoim mieście. Wnioskodawca musi pokryć 5% kosztów wydatków związanych z przebudową i zakupem urządzenia.

Od niedawna wnioski można składać przez internet. Dzięki systemowi Obsługi Wsparcia składanie wniosku nie wymaga wychodzenia z domu i pokonywania po drodze barier, które dla osób niepełnosprawnych czyli beneficjentów tego programu wiązało się w wielogodzinną podróżą, podczas której napotykali oni na każdym kroku na bariery, począwszy na komunikacji miejskiej, a skończywszy na barierach fizycznych w budynkach, w których składało się owe wnioski.

Jeżeli szukacie urządzeń dla niepełnosprawnych osób zajrzyjcie na stronę https://www.windydlaniepelnosprawnych.com.pl/

Related Posts